Ny säljare Viktor Hultman

Vi har nöjet att välkomna Viktor Hultman som säljare på IT-Stöd.

Viktor är utbildad på yrkeshögskola inom försäljning av IT-lösningar. I utbildningen ingick en praktikperiod vilken han gjorde på IT-Stöd och efter en mycket väl genomförd praktik så tvekade vi inte att erbjuda honom anställning.

I rollen som kundansvarig säljare kommer Viktor att arbeta med att förse befintliga och nya kunder med IT-lösningar.