Godistillverkare outsourcar IT-miljö och -drift

https://go.teamviewer.com/v12/m44761283

Trenden med outsourcing inom IT är tydlig och vi på IT-Stöd var tidigt med på tåget vilket gjort att vi är väl förberedda på den omvandling av marknaden som nu sker.

Ett exempel på detta är när godistillverkaren Grahns Konfektyr förvärvade Totte Gott och bildade en koncern som omsätter 120 miljoner kr. Man ville skapa en gemensam IT-miljö för de båda bolagen och tog in offerter från tre IT-leverantörer. Efter utvärdering av offerterna föll valet på en hostad lösning från oss på IT-Stöd.

I lösningen får man en stabil och driftsäker servermiljö där support och drift ingår, allt till ett fast lågt pris.

För mer information om våra outsourcinglösningar, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Namn
Företag
Telefon
E-postadress